Partnerzy

BONIMED - Laboratorium Medycyny Naturalnej

Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED to firma, która powstała w lipcu 1991 roku. Od początku swojej działalności produkowała leki i suplementy ziołowe w oparciu o tradycyjne receptury zielarskie. Obecnie pod marką Bonimed wytwarzanych jest kilkadziesiąt preparatów. Potrzeby rynku i rosnąca wiedza z zakresu ziołolecznictwa stale kształtują ofertę.
 

BONIMED, od początku, ściśle współpracował z franciszkaninem ojcem Grzegorzem Sroką OFMConv. (1930-2006) - niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie fitoterapii i farmakognostyki, najsłynniejszym polskim, a być może i światowym zielarzem zakonnym.

Ojciec Grzegorz przez ponad pięćdziesiąt lat swojego życia udzielił porad blisko półmilionowej rzeszy chorych. Był autorem licznych publikacji z dziedziny ziołolecznictwa. Poradnik zielarski z koncepcjami jego autorstwa osiągnął nakład niemal miliona egzemplarzy, a jego spostrzeżenia dotyczące terapeutycznego działania ziół, zostały potwierdzone przez badania naukowe.


BONIMED, wierny tradycji, wciąż komponuje mieszanki ziołowe czerpiąc z głębokiej wiedzy farmakognostycznej, niepowtarzalnego doświadczenia i rzadko spotykanej intuicji śp. o. Grzegorza Sroki.


Więcej na:
http://www.bonimed.pl/

 

FPD - Fundacja Pomocy Dzieciom z Żywca

Fundacja Pomocy Dzieciom z Żywca została założona przez Renatę i Krzysztofa Błechów w 1998 roku. Sześć lat później Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Celami statutowymi Fundacji są:
 

 1. pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej;
 2. pomoc sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych, ubogich;
 3. świadczenie pomocy dzieciom chorym;
 4. prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom;
 5. działalność charytatywna;
 6. udzielanie świadczeń w ramach pomocy społecznej;
 7. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodzieży niepełnosprawnej;
 8. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 9. podejmowanie działań w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 10. podejmowanie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 11. działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 12. podejmowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 13. pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;
 14. podejmowanie działań w zakresie wpierania, współpracy i kontaktów z zagranicznymi osobami fizycznymi, prawnymi i kościelnymi, prowadzącymi działalność zgodną ze statutem Fundacji;
 15. promocja i organizacja wolontariatu;
 16. wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność zgodną ze statutem Fundacji;
 17. prowadzenie i organizowanie działalności leczniczej;
 18. wspieranie finansowe i materialne osób dorosłych, spełniających kryteria otrzymania pomocy społecznej lub placówek, domów opieki społecznej i innych instytucji udzielających pomocy w/w osobom.
 

W celu realizacji działań związanych z kompleksową terapią dzieci niepełnosprawnych i chorych, w 2005 r. Fundacja Pomocy Dzieciom powołała jednostkę organizacyjną – Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjne dla Dzieci. – Centrum zapewnia dowóz dzieci niepełnosprawnych do miejsc rehabilitacji i edukacji.

Fundacja Pomocy Dzieciom z Żywca prowadzi również działalność charytatywną na rzecz rodzin ubogich i wielodzietnych z terenu powiatu żywieckiego, a także realizuje projekty humanitarne na terenie krajów Afryki, Ukrainy i Iraku.

Więcej na:
http://www.fpd.ig.pl/

 


ETNOPARK - Żywiecki Park Etnograficzny ETNOPARK

Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu jest najmłodszym muzeum typu skansenowego w Polsce i trzecim w województwie śląskim. Odwzorowuje on układ i zabudowę wsi Beskidu Żywieckiego.

 
Na obszarze ponad 6 ha umieszczonych zostało dotychczas 17 zabytkowych obiektów architektury. Nadrzędną zasadą, która przyświecała muzealnikom podczas translokowania budynków na teren skansenu był postulat przeniesienia możliwie maksymalnej ilości oryginalnego, zabytkowego materiału. Dzięki temu możemy podziwiać budynki autentyczne, pochodzące z różnych okresów, będące perełkami architektury beskidzkiej.
Planowana jest dalsza rozbudowa skansenu. W przyszłości przeniesione mają zostać m. in. kościół katolicki, żydowski dom modlitewny, leśniczówka oraz tartak o napędzie wodnym.

Autorką koncepcji parku jest etnograf mgr Teresa Kurzyk.

Więcej na:

http://etnopark.pl/